Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Κατασκευή προηγμένου ηλεκτρικού αυτοκίνητου στην Πτολεμαΐδα

Τα αυτοκίνητα που θα κατασκευαστούν  θα προσφέρουν ευελιξία στην πόλη και ενεργειακή αυτονομίαΤα αυτοκίνητα που θα κατασκευαστούν θα προσφέρουν ευελιξία στην πόλη και ενεργειακή αυτονομία
Στις εγκαταστάσεις του Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας θα λειτουργήσει από του χρόνου η πρώτη, μετά τέσσερις δεκαετίες, γραμμή συναρμολόγησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα μας. Αυτή είναι η υλοποίηση του οράματος...
μιας ομάδας ανθρώπων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας: επιστημόνων με έδρα τη Λάρισα, τοπικών αρχόντων της Πτολεμαΐδας, στελεχών του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας και συνεργατών τους.

Τα αυτοκίνητα που θα κατασκευαστούν θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ελληνικά, θα προσφέρουν ευελιξία στην πόλη και ενεργειακή αυτονομία για πάνω από 100 χλμ. Σκοπός τους δεν είναι η κατασκευή ενός πολυτελούς οχήματος που θα συναγωνίζεται τα αντίστοιχα αυτοκίνητα του εξωτερικού. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός αυτοκινήτου χαμηλού κόστους, μεταξύ 5.000-6.000 ευρώ.
Στην Ελλάδα απασχολούνται σήμερα περίπου 2.000 εργαζόμενοι στην κατασκευή και συναρμολόγηση αμαξωμάτων. Παράλληλα, υπάρχει σημαντική τεχνογνωσία στην κατασκευή αμαξωμάτων, μέσω εταιριών όπως η ΕΛΒΟ και η Σαρακάκης. Αξιοσημείωτο είναι το "know-how" στις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου υδρογόνου και ηλεκτρικών αυτοκινήτων (μέσω εταιριών όπως η TROPICAL ΑΕΒΕ στο Περιστέρι Αττικής), αλλά και στην κατασκευή εξοπλισμού/υποδομών βιομηχανικής παραγωγής (από εταιρίες όπως η NAMCO στη Θεσσαλονίκη).
πηγή