Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία

Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία 
Όταν μια φωτογραφία, δεν είναι απλά μια φωτογραφία..


Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνίαΦωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία
Φωτογραφίζοντας από την σωστή γωνία 
ΠΗΓΗ