Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

ΤΟ ΒΑΡΕΛΟΔΑΣΟΣ

Αγαπάμε και προστατεύουμε τις ακτές της Πιερίας .

Η υποβάθμιση των ακτών της Πιερίας πρέπει να σταματήσει.

Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι όταν ανάλογες πράξεις και ενέργειες έχουν σαν

αποτέλεσμα την εικόνα που παρουσιάζει η ακτή Αλυκών Κίτρους.

Έχουμε χρέος να καταγγείλουμε και να δημοσιεύσουμε αυτές της πράξεις και ενέργειες