Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Μεταλλαγμένες ζωοτροφές στην ΔΕΛΤΑ;;;;;



Γιατί αυτή είναι η ουσία. Οι ακτιβιστές της Greenpeace πήραν δείγματα ζωοτροφών και ΟΣΑ περιείχαν σόγια ήταν ΟΛΑ μεταλλαγμένα, σε ποσοστό μέχρι 90%!
Πάρε θέση τώρα! Ζήτα από τη ΔΕΛΤΑ να καθαρίσει την γραμμή παραγωγής της από τα μεταλλαγμένα και  να στραφεί σε ντόπια παραγωγή καθαρών ζωοτροφών!

90% μεταλλαγμένες ζωοτροφές και καμία ουσιαστική απάντηση! Κρίμα δεν είναι; Μια εταιρία με την ιστορία της ΔΕΛΤΑ να μην έχει απαντήσει ακόμα στους καταναλωτές της για το πώς σκοπεύει να καθαρίσει την παραγωγή της από τα εισαγόμενα μεταλλαγμένα; Γιατί αυτή είναι η ουσία. Οι ακτιβιστές της Greenpeace πήραν δείγματα ζωοτροφών και ΟΣΑ περιείχαν σόγια ήταν ΟΛΑ μεταλλαγμένα, σε ποσοστό μέχρι 90%! Πάρε θέση τώρα! Ζήτα από τη ΔΕΛΤΑ να καθαρίσει την γραμμή παραγωγής της από τα μεταλλαγμένα και να στραφεί σε ντόπια παραγωγή καθαρών ζωοτροφών!