Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Αγάπη...τι είναι αυτό?????

Αγάπη δεν είναι μια λέξη που αποτελείται από πέντε γράμματα...
Είναι χίλιες θυσίες που αποτελούν μια λέξη...