Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Οι ελληνικές παραλίες στις πιο καθαρές της Ευρώπης


Καλά νέα για όσους προγραμματίζουν διακοπές σε παραλία στην Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι. Ποσοστό 92,1% των υδάτων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρούν πλέον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων που προβλέπονται από την οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης. Αυτό ισχύει για τη λίμνη Serpentine στο Λονδίνο, όπου θα φιλοξενηθούν διάφορα αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων, συμπεριλαμβανομένου του ανοικτού μαραθώνιου κολύμβησης και της κολύμβησης στο πλαίσιο του τριάθλου.

Τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από την πλέον πρόσφατη ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία περιγράφεται η ποιότητα των υδάτων σε πάνω από 22.000 τόπους κολύμβησης σε παραλίες, ποταμούς και λίμνες ανά την Ευρώπη το παρελθόν έτος.
Οι ευρωπαίοι ενδιαφέρονται σε μεγάλο ποσοστό για τα ζητήματα της ποιότητας των υδάτων, επιθυμούν δε να έχουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να συνεχίσουμε την εργασία μας για να διασφαλίσουμε ότι τα ύδατά μας είναι κατάλληλα για όλες τις θεμιτές χρήσεις – από την κολύμβηση έως την κατάποση – και ότι το συνολικό υδρόβιο οικοσύστημα έχει ικανοποιητική υγεία.»
Η καθηγήτρια Jacqueline McGlade, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, δήλωσε: «Η ποιότητα των υδάτων στις παραλίες και σε άλλα σημεία κολύμβησης κατατάσσεται στα σημαντικότερα περιβαλλοντικά μελήματα των ευρωπαίων πολιτών.
Σε πολλές όμως χώρες υφίσταται ακόμη πρόβλημα λόγω ρύπανσης από τη γεωργία και τα λύματα, ώστε χρειάζεται να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για ασφαλή και καθαρά ύδατα για το ευρύ κοινό.»
Η έκθεση διαπίστωσε ότι ποσοστό 77,1% των τόπων είχαν εξαιρετική ποιότητα, δηλαδή συμμορφώνονταν με τις πλέον αυστηρές ενδεικτικές τιμές, βελτίωση κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες έναντι των στοιχείων του παρελθόντος έτους.
Περίπου το 93,1% των παράκτιων υδάτων κολύμβησης χαρακτηρίστηκαν ως «ικανοποιητικά» ή συμμορφώνονταν με τις λιγότερο αυστηρές υποχρεωτικές τιμές – αύξηση κατά 1%. Τα ύδατα κολύμβησης σε ποσοστό λιγότερο από 2% δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις.
Η Κύπρος, η Κροατία, η Μάλτα και η Ελλάδα είχαν εξαίρετες εκθέσεις σχετικά με τους τόπους υδάτων κολύμβησης των χωρών, όπου σε όλες ποσοστό πάνω από το 90% των τόπων κολύμβησης ανταποκρίνονταν στις πλέον αυστηρές ενδεικτικές τιμές (εξαιρετική ποιότητα) και οι υπόλοιπες περιοχές συμμορφώνονταν με τις υποχρεωτικές τιμές. Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, οι Κάτω Χώρες, η Βουλγαρία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο εμφάνιζαν σχετικά χαμηλά ποσοστά τόπων που πληρούσαν τις αυστηρές ενδεικτικές τιμές, ιδίως όσον αφορά τα εσωτερικά ύδατα.
Η ποιότητα των υδάτων στους πλέον δημοφιλείς θερινούς προορισμούς της Ευρώπης ήταν εν γένει καλή – με ποσοστό πάνω από 90% των τόπων κολύμβησης να πληρούν τις υποχρεωτικές τιμές. Η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία είχαν ποσοστό πάνω από 80% των τόπων με εξαιρετική ποιότητα υδάτων.
Η συνολική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ βελτιώθηκε θεαματικά από το 1990 και μετά. Ο αριθμός των παράκτιων υδάτων κολύμβησης που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης υποχώρησε από 9,2% του συνόλου των τόπων το 1990 σε ποσοστό 1,5% το 2011.
Ο αριθμός των περιοχών κολύμβησης στα εσωτερικά ύδατα που δεν πληρούν τις υποχρεωτικές τιμές μειώθηκε από ποσοστό 11,9% το 1990 σε 2,4% το 2011, το οποίο συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα μέχρι σήμερα ποσοστά.
via