Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Γιατί στο τζάμι των φούρνων μικροκυμάτων υπάρχουν ρίγες ή κηλίδες;

Για να μπορέσει μια ακτινοβολία να περάσει μέσα από κάποιο άνοιγμα θα πρέπει αυτό να έχει μεγαλύτερο πλάτος από το μήκος κύματος 1 της 2. Έτσι στον φούρνο μικροκυμάτων δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας συνεχής τοίχος που εμποδίζει τις διαρροές παρά μόνο μερικές ρίγες που απλώς δεν επιτρέπουν στην ακτινοβολία να διαδοθεί ανάμεσα από αυτές. Ανάλογα σε μερικά ραδιοτηλεσκόπια δεν χρειάζεται ένα συνεχές πιάτο για να ανακλάσει τα ραδιοκύματα αλλά ένα κατάλληλα....
διαμορφωμένο πλέγμα αρκεί. ) Μήκος κύματος ονομάζεται η απόσταση που διανύει ένα κύμα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου.) Για αυτό η δέσμη ηλεκτρονίων που έχει διαφορετικό μήκος κύματος από το ορατό φως χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά μικροσκόπια. Έχει τη δυνατότητα να προσπερνάει μικρότερα εμπόδια.
πηγή