Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

3 βήµατα για λιγότερα σκουπίδια

Η µείωση των απορριµµάτων µας είναι ίσως ο πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουµε το περιβάλλον. Μάθετε πώς θα τα καταφέρετε.

Βήµα 1: νέες συνήθειες
Οι καταναλωτικές µας συνήθειες µπορούν να αλλάξουν το «τοπίο». Αποφύγετε λοιπόν να αγοράζετε πράγµατα που δεν σας είναι απαραίτητα ή µιας χρήσης (π.χ. πλαστικά ποτήρια). Επίσης, προσπαθήστε να αγοράζετε χρήσιµα προϊόντα µε µεγάλο χρόνο ζωής και µικρότερη συσκευασία (π.χ. συµπυκνωµένα απορρυπαντικά).
Βήµα 2: Επαναχρησιµοποίηση
Αξιολογήστε πώς θα µπορούσατε να επαναχρησιµοποιήσετε αντικείµενα που σκοπεύατε να πετάξετε. Για παράδειγµα, µεταποιήστε παλιά ρούχα, ανταλλάξτε µε φίλους ρούχα ή παιχνίδια του παιδιού σας κ.λπ. και γενικά µην βιάζεστε να απαλλαγείτε από οτιδήποτε (ρούχο, συσκευή κ.τ.λ.) αν πρώτα δεν έχετε εξασφαλίσει ότι µπορεί να επισκευαστεί ή να επιδιορθωθεί.
Βήµα 3: Κοµποστοποίηση
Εκµεταλλευτείτε τα οργανικά απόβλητα (φλούδες από φρούτα, τσόφλια αβγών, κλαδιά κ.τ.λ.) για να φτιάξετε λίπασµα. Προµηθευτείτε τα ειδικά µηχανήµατα κοµποστοποίησης από την αγορά ή, ακόµα καλύτερα, πιέστε το δήµο σας για την εγκατάστασή τους στη γειτονιά σας.
Ανακυκλώστε τα πάντα...
Λιπαντικά έλαια, λάµπες, ακόµα και το αυτοκίνητό σας...

Για πληροφορίες:
www.electrocycle.gr (∆ιαχείριση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού)
www.antapodotiki.gr (Ανταποδοτική Εναλλακτική ∆ιαχείριση και Ανακύκλωση Συσκευασιών και Αποβλήτων)
www.eltepe.gr (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Λιπαντικών Ελαίων)
www.ecoelastika.gr (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Ελαστικών)
www.edoe.gr (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων)
www.afis.gr (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Μπαταριών και Συσσωρευτών)
Ανακύκλωση τώρα!
Αφού έχετε προσπαθήσει να ελαττώσετε τα απορρίµµατά σας δεν έχετε παρά να ανακυκλώσετε ό,τι απέµεινε. Απλώς αναζητήστε τους ειδικούς κάδους και τα σηµεία συλλογής στο δήµο σας και αποθέστε εκεί ό,τι ανακυκλώνεται (αλουµίνιο, χαρτί κ.λπ.). Αν ο δήµος σας δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή, φροντίστε να την διεκδικήσετε.
Τα απορρίµµατα που φεύγουν από ένα σπίτι καθηµερινά είναι σε ποσοστό 30-35% οργανικά, 30-35% συσκευασίες, 10% χαρτί εκτύπωσης και το υπόλοιπο ηλεκτρικές συσκευές, µπαταρίες και ρούχα.
   πηγή