Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Προς κατάργηση η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Φλώρινας

ΜΟΥΣΕΙΟ
Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο αφορά στην «Αναδιοργάνωση Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ» και το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή στις 19 Μαρτίου προβλέπεται μεταξύ άλλων και η κατάργηση της ΚΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Φλώρινας η οποία έχει αρμοδιότητα που επεκτείνεται στους Νομούς Φλώρινας και Καστοριάς.
via