Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Αβάσταχτο να σ' αγαπώ κι όλο παλεύω να σωθώ να μείνω μακριά σου....

"Λένε ότι ο χρόνος γιατρεύει τις πληγές..Λάθος.....
Απλά με το χρόνο μαθαίνεις να ζεις με αυτές...."